Tilbage til nyheder 07.04.22

Nye regler for hjemmearbejde

Arbejder du eller dine medarbejdere hjemmefra mere end to dage om ugen? Så er der nu særlige krav til, hvilken indretning hjemmekontoret skal have.

Arbejder du eller dine medarbejdere hjemmefra mere end to dage om ugen? Så er der nu særlige krav til, hvilken indretning hjemmekontoret skal have.

Fra den 30. april 2022 gælder kravet for skærmarbejde også i hjemmet, hvis arbejdstiden udgør mere end to arbejdsdage om ugen. Dermed konsolideres reglerne om skærmarbejde, så de gælder uanset hvor arbejdet udføres; på din faste kontorplads eller i hjemmet.

Her er hvad du skal være opmærksom på

  1. Privatudstyr må gerne benyttes, så længe det overholder gældende krav til skærmarbejde.

  2. Hvis eget udstyr ikke opfylder kravene, er det arbejdsgiver ansvar at stille nødvendige inventar til rådighed.

De specifikke krav til kontorindretning

Skærmen

Skærmen skal være adskilt fra tastaturet og kunne dreje og vippe efter vedkommendes behov.

Tastatur og mus

Tastaturet skal være adskilt fra skærmen.

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdsbord

Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet. Sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet skal være sådan, at det passer til den ansatte, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.

Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Arbejdsstol

Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

Lysforhold

Almenbelysning arbejdslamper skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser, sådan at det passer til arbejdets karakter og den ansattes syn.

Skærmbriller

Ansatte der er omfattet af reglerne for skærmbrug, har ret til en undersøgelse af øjne og syn og skal tilbydes skærmbriller eller lignende efter behov.

Læs mere om arbejdstilsynets vejledning til hjemmearbejde her

¨